سخنان خوشگل

جبران خلیل جبران :  به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.


ژرژ هگل : ملت ها احکام صحیح خود را از تاریخ دریافت می دارند.

جبران خلیل جبران : آن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید ، زندگانی در لبهایتان جاری شود . و صدا ، موسیقی دلنوازی ست که بدان ، اوقات گذرانید و دل ، خوش دارید .اما به ترنم این گفتار نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد . که تفکر ، شاهین ملکوت است و در قفس کلام ، بالهای خود را شاید که بگشاید ، اما پرواز نتواند.

اُرد بزرگ : در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمایی سپید ، در ژرف خود نیستی پرورش داده اند .

مولیر: مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است.

ژول ورن: هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار!
ارد بزرگ : انگاره ای (ذهنی) که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .

بزرگمهر  : دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. : صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است.

جبران خلیل جبران : رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری.
اُرد بزرگ :
  خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .

مارک تواین: از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

ژان پل ساتر : نبوغ ، جوهر تفکر است .

اُرد بزرگ : خویشتن و آدمیان را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

سروانتس : آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .
بردروم ریپورتس : مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید.
اُرد بزرگ : خواهش مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

بزرگمهر  : دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند .
مارک تواین : من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم .

سه نه ک : اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد.

اُرد بزرگ : خودت را بشناس اما به آن مبال.

مارک تواین: صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.
سامرست موام : کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید.

اُرد بزرگ : خار ،  زخم به جان نمی زند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

جبران خلیل جبران : اگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود ، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟

شاتو بریان : یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید.

اُرد بزرگ : خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .

نیوتن : شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس  بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است.

بزرگمهر  : دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

سه نه ک : من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد.

اُرد بزرگ : خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست .

نیوتون : گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است .

سیسرون : نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است .

اُرد بزرگ : خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

نیوتن : کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد.

جبران خلیل جبران : حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.

سیسرون : هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد.

بزرگمهر  : ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد .

اُرد بزرگ : خود را برای پیشرفت آدمیان ارزانی دار تا توده پشتیبان تو باشند .

برودوس : روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است . خانواده ای که لااقل یک روزنامه را نخواند در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند .

بزرگمهر  : دل  اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند
زکریای رازی: اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند.

علی شریعتی  : چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

اُرد بزرگ : آن که پیاپی  سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .
نادر شاه افشار : هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ
  کشور و امنیت آن است .

دیده رو : هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست.

جبران خلیل جبران : آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند .

/ 61 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سپیده

ما مینویسیم اما ایا واقعا’ شما میبینید ؟؟[لبخند]

ترنم(یادگاری از روزهای جوانی)

به دنبال واژه ای میگردم! تا قلمم راسیراب کنم واین آخرین شاید هم آغازی برای فرداییست که هنوز در راه نیست و کاغذهای مچاله شده ی زباله دان گواه به این راز دارند و این آیینه خسته تر از همیشه زیر غباری از دور تنها تصویر مرا بدونه هیچ واژه ای به سکوت فریاد می زند امروز غبارت را به باد می دهند . آپم [گل]

نسیم

سلام رئیس! این بخش سخنان بزرگان وبلاگت خیلی برام جالبه.. می شه بگی اینا رو از کتابی یا سایتی می نویسی یا خودت جمعشون می کنی؟

رضا (عشق من شبنم)

ای آفتاب زندگی ، بی تو لحظه ها سیاه و تکراری است و حضور عشق تو آبی بی انتها و محض است که در کوچه های بی کسی قامت دردها را پوشید و چنگ سبز نگاهت به تکرار غم در جاده های خاموش زندگی ام پایان داد . بی تو فهم زندگی سخت است و تویی منتهای آرزو و اشتیاق که بند دلم را بر ضریح عشق بستی و هم قدم با لحظه های من شدی ، مرا به یاد آور که سخت منتظر معجزه با تو بودن هستم . [گل]

الی

سلام خیلی قشنگ بود آپم زود بیا منتظرتم[گل]

مرتضی

سلادوست غریب[گل] خیلی جملات جالبی بود البته بیشترش راشنیده بودم ملی این حرفهاهیچ وقت کهنه نمیشد درضمن لینکت کردم[تایید]

رضا (عشق من شبنم)

ای نگاهت نخی ازمخمل وازابریشم چندوقتست که هرشب به تومی اندیشم رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است اول اسم کسی ورد زبانم شده است درمن انگارکسی درپی انکارمنست یک نفرمثل خودم عاشق دیدارمنست[گل]

یاسمن

وب عالی داری عزیزم من که خیلی برام جالب بود به امید بهترینهابرایت هستم