زندگینامه هنرمندان

 اقای ابراهیم حاتمی کیا متولد ٧ مهر

محله پامنار تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه هنرهای زیبا

 

ابراهیم حاتمی کیا از نسل اول فیلمسازان بعد از انقلاب به شمار می آید. وی یکی از فیلمسازان ژانر دفاع مقدس (جنگ) محسوب می شود که با ساخت آثاری همچون دیده بان و مهاجر خود را معرفی کرد. حاتمی کیا پس از گذشت حدود 2 دهده هنوز هم فیلمسازی درباره جنگ و شرایط آدمهای جنگ را رها نکرده است. در آثار او کمتر نشانی از قهرمان سازی های کاذب و غیرواقعی دیده می شود بلکه آدمهای آثار او از نمونه های واقعی گرفته شده اند و به همین دلیل آثار حاتمی کیا مورد استقبال عامه مردم قرار نگرفته است. این فیلمساز در آثار متاخر خود به نقد شرایط اجتماعی می پردازد و لحظاتی را خلق می کند بسیار تلخ است.

برنده ۴فیلم در جشنواره فیلم فجر

فیلم شناسی:

1384  به نام پدر ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان]

1383  به رنگ ارغوان ( ابراهیم حاتمی کیا )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس]

1380  ارتفاع پست ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1379  موج مرده ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1378  دفتری از آسمان ( پرویز شیخ طادی )  [مشاور کارگردان]

1377  روبان قرمز ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1376  آژانس شیشه ای ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1375  اسکادران عشق ( سعید حاجی میری )  [فیلمنامه نویس]

1374  برج مینو ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان]

1374  بوی پیراهن یوسف ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1372  خاکستر سبز ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1371  از کرخه تا راین ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1370  وصل نیکان ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1368  مهاجر ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1367  دیده ‌بان ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1367  عبور ( کمال تبریزی )  [تهیه کننده]

1365  هویت ( ابراهیم حاتمی کیا )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]

1364  توهم ( سعید حاجی میری )  [دستیار فیلمبردار]

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

جوایز:

>>  برندهسیمرغ بلورینفیلم منتخب تماشاگران (ارتفاع پست)

[ دوره 20 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1380 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین فیلمنامه (از کرخه تا راین)

[ دوره 11 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1371 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (از کرخه تا راین)

[ دوره 11 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1371 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلم (از کرخه تا راین)

[ دوره 11 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1371 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلم دوم (دیده ‌بان)

[ دوره 7 جشنواره فیلم فجر (فیلم های اول و دوم) - سال 1367 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (دیده ‌بان)

[ دوره 7 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1367 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین فیلمنامه (دیده ‌بان)

[ دوره 7 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1367 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلم (مهاجر)

[ دوره 8 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1368 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین فیلمنامه (مهاجر)

[ دوره 8 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1368 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (مهاجر)

[ دوره 8 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1368 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (خاکستر سبز)

[ دوره 12 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1372 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلمنامه (آژانس شیشه ای)

[ دوره 16 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1376 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (آژانس شیشه ای)

[ دوره 16 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1376 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (روبان قرمز)

[ دوره 17 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1377 ]

.................................................................

 

>>  برندهتندیس زرینجایزه ویژه هیات داوران (ارتفاع پست)

[ دوره 6 جشن خانه سینما (مسابقه) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  برندهتندیس زرینبهترین کارگردانی (ارتفاع پست)

[ دوره 6 جشن خانه سینما (مسابقه) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدتندیس زرینفیلم منتخب انجمن نویسندگان و منتقدان (ارتفاع پست)

[ دوره 6 جشن خانه سینما (مسابقه) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدتندیس زرینبهترین فیلمنامه (ارتفاع پست)

[ دوره 6 جشن خانه سینما (مسابقه) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  برندهلوح زرینبهترین کارگردان سال (ارتفاع پست)

[ دوره 3 منتخب سایت ایران اکتور (بهترین های سال) - سال 1382 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدلوح زرینبهترین فیلمنامه سال (ارتفاع پست)

[ دوره 3 منتخب سایت ایران اکتور (بهترین های سال) - سال 1382 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدلوح زرینبهترین فیلم سال (موج مرده)

[ دوره 2 منتخب سایت ایران اکتور (بهترین های سال) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  6 - ششمینفیلم سال (دیده ‌بان)

[ دوره 4 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1368 ]

.................................................................

 

>>  4 - چهارمینفیلم سال (مهاجر)

[ دوره 5 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1369 ]

.................................................................

 

>>  2 - دومینفیلم سال (از کرخه تا راین)

[ دوره 8 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1372 ]

.................................................................

 

>>  2 - دومینفیلم سال (خاکستر سبز)

[ دوره 9 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1373 ]

.................................................................

 

>>  4 - چهارمینفیلمنامه سال (روبان قرمز)

[ دوره 14 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1378 ]

.................................................................

 

>>  3 - سومینفیلم سال (روبان قرمز)

[ دوره 14 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1378 ]

.................................................................

 

>>  3 - سومینکارگردان سال (روبان قرمز)

[ دوره 14 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1378 ]

.................................................................

 

>>  7 - هفتمینفیلم سال (موج مرده)

[ دوره 16 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1380 ]

.................................................................

 

>>  4 - چهارمینفیلمنامه سال (موج مرده)

[ دوره 16 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1380 ]

.................................................................

 

>>  2 - دومینفیلم سال (ارتفاع پست)

[ دوره 17 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  2 - دومینکارگردان سال (ارتفاع پست)

[ دوره 17 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  5 - پنجمینفیلمنامه سال (ارتفاع پست)

[ دوره 17 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1381 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلم (به نام پدر)

[ دوره 24 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1384 ]

.................................................................

 

>>  کاندیدسیمرغ بلورینبهترین کارگردانی (به نام پدر)

[ دوره 24 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1384 ]

.................................................................

 

>>  4 - چهارمینفیلم سال (برج مینو)

[ دوره 11 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1375 ]

.................................................................

 

>>  8 - هشتمینفیلم سال (بوی پیراهن یوسف )

[ دوره 11 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1375 ]

.................................................................

 

>>  5 - پنجمینفیلم سال (آژانس شیشه ای)

[ دوره 13 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) - سال 1377 ]

.................................................................

 

>>  برندهدیپلم افتخاربهترین فیلمنامه (به نام پدر)

[ دوره 24 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1384 ]

.................................................................

 

>>  برندهسیمرغ بلورینبهترین فیلم (به نام پدر)

[ دوره 24 جشنواره فیلم فجر (سینمای آسیا) - سال 1384 ]

/ 0 نظر / 24 بازدید